Kinderboeken - Universal Tales Webshop

Algemene voorwaarden

Universal Tales Workgroup is een ideëel, educatief, cultureel initiatief van Carolina Wajon en Cornelis Huijskens  Het initiatief richt zich op het ontwikkelen van een nieuw, eigentijds waarden- en normbesef gebaseerd op wat wij als mensen van nature in essentie gemeenschappelijk hebben binnen een aanwezige historische culturele diversiteit. Hierbij hoort ook het ontwikkelen van een respectvolle omgang met de natuur van de Aarde. Wij hebben het voornemen in de nabije toekomst een Nederlandse stichting op te richten met ANBI kenmerk ter realisering van bovengenoemd initiatief.

Wij bieden producten en culturele activiteiten aan in overeenstemming met het bovengenoemde initiatief tegen niet meer dan kostprijs en daarom vooralsnog zonder BTW. Wij leveren correct en zorgvuldig conform de afspraken in het bestelformulier of in andere schriftelijke overeenkomsten.

Mocht er iets niet naar wens zijn, meldt u dit dan per mail aan office@universal-tales.org. Een respectvol wederkerig contact biedt altijd mogelijkheden zakelijke ongemakken op te lossen.

Algemene voorwaarden

Privacybeleid